Công ty 7ball cam kết bảo vệ quyền riêng tư và thông tin cá nhân của khách hàng là một trong những ưu tiên hàng đầu. Chính sách bảo mật này giúp bạn hiểu rõ cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

Thu thập thông tin cá nhân

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn khi bạn đăng ký tài khoản trên trang web của chúng tôi hoặc khi bạn giao dịch với chúng tôi. Thông tin mà chúng tôi thu thập có thể bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại và địa chỉ nhà. Chúng tôi chỉ thu thập thông tin cá nhân của bạn nếu bạn cung cấp cho chúng tôi đầy đủ và chính xác.

Sử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp dịch vụ và sản phẩm cho bạn. Thông tin cá nhân cũng có thể được sử dụng để liên hệ với bạn về thông tin quan trọng và cập nhật về sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân để cải thiện trải nghiệm của khách hàng và tăng cường chất lượng dịch vụ của chúng tôi.

Bảo mật thông tin cá nhân

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo mật thích hợp để đảm bảo thông tin cá nhân của bạn không bị mất mát, truy cập trái phép, tiết lộ không đúng hoặc phá hủy. Chúng tôi chỉ cho phép nhân viên đã được huấn luyện và có nhu cầu truy cập thông tin cá nhân của bạn.

Chia sẻ thông tin cá nhân

Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào, trừ khi chúng tôi nhận được sự đồng ý của bạn hoặc cần thiết để cung cấp dịch vụ hoặc sản phẩm mà bạn yêu cầu. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các công ty con hoặc liên kết của chúng tôi, nhưng chỉ trong mục đích cung cấp dịch vụ cho bạn.

Quyền riêng tư của bạn

Bạn có quyền kiểm soát thông tin cá nhân của mình và có quyền yêu cầu chúng tôi chỉnh sửa, cập nhật hoặc xóa thông tin cá nhân của bạn trong hồ sơ cá nhân của mình. Bạn cũng có quyền từ chối nhận thông tin quảng cáo từ chúng tôi.

Liên hệ chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu nào liên quan đến chính sách bảo mật của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua thông tin liên hệ được cung cấp trên trang web của chúng tôi.

Trong tóm tắt, chính sách bảo mật của 7ball cam kết bảo vệ thông tin cá nhân khách hàng và đảm bảo sự riêng tư. Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân chỉ để cung cấp dịch vụ và sản phẩm cho bạn và không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ ai khác ngoại trừ các công ty con hoặc liên kết của chúng tôi. Bạn có quyền kiểm soát thông tin cá nhân của mình và chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn trong mọi yêu cầu liên quan đến chính sách bảo mật.